Kolejny raz wojewoda lubelski odwiedził mieszkańców powiatu lubartowskiego. Tym razem Przemysław Czarnek spotkał się ze społecznością gmin Firlej oraz Michów.

Przybycie wojewody cieszyło się dużym zainteresowaniem miejscowej ludności, a podczas rozmów zwrócono uwagę między innymi na takie potrzeby gmin jak budowa dróg, opieka zdrowotna czy rynek pracy.

Kandydat do Sejmu z uwagą i cierpliwością odpowiadał na wszystkie pytania mieszkańców, podsumował dotychczasowe działania rządu w regionie oraz przedstawił pomysły dla dalszego rozwoju Lubelszczyzny.