12 sierpnia w Lublinie odbyła się uroczystość upamiętnienia 38. rocznicy śmierci ppłk. NSZ Leonarda Zub-Zdanowicza. Wziął w niej udział Wojciech Kondrat Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Przemysława Czarnka. Podczas uroczystości przy tablicy pamiątkowej na skwerze „Zęba” zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Organizatorem uroczystości była GRH im. I Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ.

Ppłk Leonard Zub Zdanowicz – cichociemny, żołnierz Armii Krajowej i Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Został odznaczony orderem Virtuti Militari za kampanię wrześniową. Był uczestnikiem bitwy pod Narwikiem. Pomagał finansowo rodzinom swoich żołnierzy, którzy pozostali w kraju. Dzięki kontaktom kolegi-cichociemnego, pułkownika Mariana Gołębiowskiego („Ster”, „Irka”), Zub-Zdanowicz wspierał środowisko niepodległościowe związane z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Wspomagał też „Solidarność” oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Niestety, zmarł nie doczekawszy niepodległej Ojczyzny w 1982 roku w Waterbury w USA.

Fot. Szymon Osieleniec