15 sierpnia na lubelskich Bronowicach przy drodze Męczenników Majdanka został odsłonięty pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który został sfinansowany ze składek mieszkańców. W uroczystości wziął udział Marcin Jakóbczyk Asystent Posła na Sejm RP Przemysława Czarnka. Wojewoda Lech Sprawka odczytał list Premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników uroczystości, w którym podkreślił, że kardynał Stefan Wyszyński był wielkim duchowym przewodnikiem narodu polskiego. Podczas uroczystości przy pomniku zostały złożone kwiaty.

Na monumencie umieszczono cytat.: „Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus!”. To fragment memoriału Episkopatu Polski z 8 maja 1953 r. przyjętego w odpowiedzi na próby podporządkowania Kościoła katolickiego komunistycznym władzom.

Kardynał Wyszyński przez lata był związany z Lublinem i z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym studiował prawo kanoniczne. W latach 1946 – 1948 był Wielkim Kanclerzem KUL. Później jako kardynał i prymas Polski był odpowiedzialny za KUL z ramienia episkopatu. Był założycielem lubelskiego Caritas.