13 września w miejscowości Mokrelipie w gminie Radecznica odbyło się symboliczne otwarcie dróg, których remont sfinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych. Zrealizowano sześć inwestycji o wartości ponad 4 mln zł.

Odsłonięto również trzecią już tablicę na pomniku upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tym razem, w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej upamiętniono „Golgotę Narodu i Kościoła”. Tego dnia odbyły się także coroczne uroczystości odpustowe w miejscowej parafii.

Uroczystość przygotowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mekropolie” we współpracy z Gminą Radecznica, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Parafią pw. Znalezienia Krzyża Św. w Mokremlipiu.

W imieniu Posła na Sejm RP Przemysław Czarnek udział w uroczystości wziął Dyrektor Biura Wojciech Kondrat.