Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył dziś w uroczystym podpisaniu umowy o przyznaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki subwencji dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby wydania Powszechnej Encyklopedii Filozofii w języku angielskim. Przy powstaniu tej publikacji pracowało 800 polskich naukowców.

– Powszechna Encyklopedia Filozofii to wielkie, dziesięciotomowe dzieło, które jest powodem do dumy dla wszystkich Polaków. Dlatego z wielką radością przekazuję Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu 1,75 mln zł na tłumaczenie tegoż dzieła na język angielski – podkreślił Minister Przemysław Czarnek.

W podpisaniu umowy uczestniczył również Rektor KUL Prof. Mirosław Kalinowski oraz ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, redaktor naczelny wydawnictwa, Kierownik Katedry Metafizyki KUL.


Powszechna Encyklopedia Filozofii liczy 10 tomów. Pierwszy tom w jęz. angielskim ukaże się w ciągu najbliższych miesięcy. Encyklopedia jest jedną z 7 na świecie, stanowi świadectwo wysokiej pozycji polskiej kultury filozoficznej i humanistycznej.