Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w pożegnaniu śp. Elżbiety Sargowickiej – polonistki, wybitnej pedagog, założycielki Stowarzyszenia Żółkiewszczacy, działaczki oświatowej „Solidarności”.

– Nie sposób wymienić wszystkich zasług edukacyjnych i wychowawczych śp. Elżbiety Sargowickiej. Przez całe swoje życie zawodowe pielęgnowała także etos nauczyciela, mając świadomość, że autorytet wśród uczniów trzeba budować nie tylko poprzez wypełnianie obowiązków, a także przez swoją postawę i to, jakim jest się człowiekiem – podkreślił w liście kondolencyjnym skierowanym do rodziny zmarłej.

Na wniosek Ministra Przemysława Czarnka Elżbieta Sargowicka została pośmiertnie odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas uroczystości Minister przekazał odznaczenie rodzinie zmarłej.