W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek połączył się z uczniami klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach.

– Cieszę się, że chcecie angażować się w pomoc innym. To piękna postawa. Dziękuję rodzicom, że wpajają Wam dobre wzorce, uczą jak nie być obojętnym, jak wspierać tych, którzy tego potrzebują. Wyrazy uznania kieruję również do nauczycieli, dzięki którym możecie w szkole rozwijać swoje pasje i zainteresowania – powiedział.

Podczas spotkania Minister rozmawiał z uczniami o roli, jaką w ich życiu odgrywa wolontariat szkolny. Młodzież chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami w pomaganiu innym i opowiadała dlaczego – ich zdaniem – warto włączać się w akcje mające na celu wspieranie potrzebujących. Rozmawiano również o nauce na odległość.

 Minister podziękował całej społeczności szkolnej za ich angażowanie w niesienie pomocy innym.