– Rozwój polskiej nauki jest warunkiem sine qua non państwa polskiego, jego znakomitej przyszłości. Ten rozwój chcemy wzmacniać, chcemy wspomagać rektorów, chcemy wspomagać naukowców, chcemy wspomagać uczelnie w tym ażeby nauka rozwijała się z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, dla narodu polskiego – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Podkreślił, że warunkiem rozwoju nauki jest pełna wolność nauki jak również wolność debaty akademickiej dlatego zostaje zaproponowany Pakiet Wolności Akademickiej.

– Chcemy żeby Pakiet Wolności Akademickiej zapewnił wolność debaty akademickiej na zasadach pluralizmu światopoglądowego, wolność nauczania dla wszystkich naukowców, dla wszystkich członków wspólnoty uczelni i dlatego właśnie już dziś rozpoczynamy nasze prace – mówił.

Poinformował, że już dziś na stronie Ministerstwa będzie zamieszczony projekt, a następnie będzie przebiegał przez etapy konsultacji, opiniowania oraz przez poszczególne etapy legislacji.