– Jako państwo musimy zrobić wszystko, co jest możliwe, aby wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin. To kluczowa kwestia – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji naukowo-metodycznej „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”.

Podkreślił, że prowadzone są prace nad kompleksowym wsparciem dzieci z niepełnosprawnościami na wczesnym etapie rozwoju po to, aby jeszcze przed rozpoczęciem edukacji, praca z nimi i ich rodzinami, rehabilitacja oraz opieka pozwalały na jak najlepsze przygotowanie do edukacji.

Organizatorami konferencji było Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Badań Edukacyjnych.