Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczne hasło akcji to „Światło służby”. Lampiony ze Światłem Pokoju docierają do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, niosąc dobrą nowinę oraz radość w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok.

– Bardzo dziękuję harcerzom za przyniesienie, również do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, światła pokoju prosto z Betlejem. Ponad 30 lat – 30 lat w zasadzie – kultywowanej tradycji przenoszenia światła z miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa. Bo to jemu są dedykowane te święta – powiedział Minister Przemysław Czarnek.

Podkreślił, że Światło Pokoju jednoczy nas wszystkich wokół tych świąt i jednoczy nas w naszych rodzinach oraz czyni pokój.

Podziękował harcerzom za służbę i zaangażowanie w trudnym czasie pandemii i niesienie pomocy, a także za podtrzymywanie wieloletniej pięknej tradycji przekazywania światła pokoju.