– Był człowiekiem bezkompromisowym, który stał mocno na fundamentach, jeśli chodzi o wartości, na których zbudowany jest naród polski i wartości, na których zbudowany jest Kościół – powiedział Minister Edukacji i Nauki podczas uroczystości pogrzebowych śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka.

Podkreślał, że zmarły z odwagą i konsekwencją przeciwstawiał się atakom na swojego mistrza i nauczyciela – o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca, a także na świętość Jana Pawła II.

Za wybitne zasługi dla rozwoju filozofii oraz kultury chrześcijańskiej, za osiągnięcia w działalności naukowej i publicystycznej Prezydent Andrzej Duda nadał księdzu prof. dr. hab. Andrzejowi Maryniarczykowi pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Minister Przemysław Czarnek przekazał odznaczenie w imieniu Prezydenta na ręce siostry śp. Księdza.

Minister zwrócił uwagę, że „Powszechna Encyklopedia Filozofii”, której redaktorem naczelnym był ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, to jedna z siedmiu na świecie i jedyna polska, która jest aktualnie tłumaczona na język angielski.