15 stycznia Prezydent Andrzej Duda zorganizował w Pałacu Prezydenckim sesję pytań i odpowiedzi dotyczących powrotu uczniów do szkół po feriach. W wydarzeniu uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Udział wzięli również Wiceminister Marzena Machałek oraz doradcy prezydenta prof. Andrzej Waśko i Łukasz Rzepecki.

– Bardzo dziękujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zorganizowanie sesji pytań i odpowiedzi oraz możliwość szerokiego wypowiedzenia się na tematy, które interesują społeczeństwo w zakresie edukacji. Cieszę się, że mogliśmy rozwiać wiele wątpliwości – powiedział Minister Przemysław Czarnek.

Podczas wydarzenia szef MEiN odniósł się do wielu kwestii dotyczących systemu edukacji. Były wśród nich takie tematy jak m.in.: powrót uczniów do szkół, egzaminy, testowanie nauczycieli, a także wytyczne dla dyrektorów i przygotowanie szkół do wznowienia zajęć stacjonarnych po feriach.

– Dzieci z klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej, ale jak tylko będzie to możliwe i pandemia będzie ograniczona, zaczniemy otwierać szkoły dla wszystkich uczniów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nauka zdalna nie jest najdoskonalszym rozwiązaniem – zaznaczył Minister Przemysław Czarnek.

Minister odniósł się również do kwestii tegorocznych egzaminów.

– Jako jedni z pierwszych w Europie dostrzegliśmy problem związany z egzaminami w związku z sytuacją pandemiczną. Odpowiedzieliśmy na postulaty uczniów, rodziców oraz nauczycieli i ograniczyliśmy zakres materiału wymaganego na egzaminie ósmoklasisty i maturze – podkreślił Minister Edukacji i Nauki.

W wideoczacie udział wzięła również Wiceminister Marzena Machałek, która poruszyła m.in. kwestię wpływu nauki zdalnej na najmłodsze dzieci.

– Nauka zdalna u dzieci klas 1-3 jest najmniej efektywna. Największe straty psychologiczne i społeczne są dostrzegalne właśnie wśród tych dzieci. Dlatego powrót w pierwszej kolejności najmłodszych uczniów do szkół jest tak ważny.