Powstanie Styczniowe to wydarzenie szczególne i niezwykle ważne dla historii naszego kraju, ale także dla historii Lubelszczyzny, która podczas zrywu była najbardziej aktywnym obszarem Polski.

Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym powstaniem polskim. Trwało od 22 stycznia 1863 r. do wiosny 1864 r. Według szacunków zginęło w nim ok. 30 tys. powstańców, ok. 38 tys. zostało zesłanych na Sybir.

W uroczystości w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka uczestniczył Asystent Marcin Jakóbczyk, który złożył kwiaty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych wzniesionego w miejscu ich straceń przy ul. Langiewicza w Lublinie.