Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą. Wizyta w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim i dotyczyła bieżących tematów związanych z edukacją, nauką i szkolnictwem wyższym.

W spotkaniu w Krakowie uczestniczył również rektor Akademii Ignatianum ks. prof. dr hab. Józef Bremer.

Rozmowa dotyczyła spraw związanych z oświatą w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wyzwań stojących przed edukacją w dobie epidemii koronawirusa. Odniesiono się również do rozwoju potencjału polskiej nauki, w którym niemałą rolę odgrywają krakowskie uczelnie wyższe.