– Pierwszym obszarem naszych działań będą szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli klas I-III realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnej, sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, przygotowane przez zespół specjalistów z AWF – przekazał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas spotkania z Rektorami AWF.

Podkreślił, że drugi obszar działań dotyczy również dotyczy zdrowia i kondycji fizycznej uczniów jest to propozycja dodatkowych, pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, które będą organizowane we wszystkich gminach

– Chodzi o to, aby dać szansę uczniom na znalezienie atrakcyjnej alternatywy spędzenia wolnego czasu i aktywizować młodych w tych obszarach, w których oni sami chcą i mogą się z sukcesem realizować – wskazał.

W trakcie dyskusji Minister przedstawił najważniejsze działania planowane przez resort edukacji i nauki, których celem jest wsparcie dzieci oraz młodzieży po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Ważnym punktem spotkania była także dyskusja o roli, jaką Akademie Wychowania Fizycznego odgrywają  w poprawie kondycji społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, a także kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.