Minister Przemysław Czarnek uczestniczył w pożegnaniu śp. kpt. Romana Szczura ps. „Urszula” – Żołnierza Niezłomnego, jednego z najwybitniejszych żołnierzy konspiracji AK-WIN na Lubelszczyźnie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Bazylice pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy.

– Dzisiejsze symboliczne pożegnanie Kapitana to wielka lekcja historii i patriotyzmu. Żegnamy Niezłomnego, żołnierza podziemia antykomunistycznego. Cześć Jego pamięci! – powiedział podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

W czasie uroczystości pogrzebowych nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych i przekazanie awansów wojskowych żołnierzom podziemia niepodległościowego z terenu Lubelszczyzny. Prezydent Andrzej Duda awansował śp. por. Romana Szczura na stopień kapitana i przyznał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Roman Szczur, ps. „Urszula”, urodził się 15 sierpnia 1910 r. k. Zamościa. Podczas II wojny światowej walczył z okupantem niemieckim i sowieckim jako żołnierz Armii Krajowej. Wsławił się akcjami uwalniania aresztowanych przez NKWD żołnierzy polskiego podziemia. Najsłynniejsza z nich miała miejsce 8 maja 1946 r. w Zamościu, kiedy dowodząc kilkunastoma żołnierzami, po brawurowej akcji rozbił zamojskie więzienie uwalniając ponad 300 więźniów. Został aresztowany w marcu 1949 r. przez funkcjonariuszy UB i w styczniu 1950 r. rozstrzelany na dziedzińcu więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Jego zwłoki wrzucono do dołów na wrocławskim cmentarzu Osobowickim, gdzie zostały odnalezione w 2011 r. przez zespół archeologów IPN, pracujących pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka.