Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. To już dwudziesta edycja przedsięwzięcia Instytutu Pamięci Narodowej, którego celem jest uhonorowanie osób zaangażowanych w upamiętnianie najnowszej historii Polski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca br.

Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2002 roku. Celem inicjatywy jest uhonorowanie wybitnych dokonań na polu upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także działalności publicznej zbieżnej z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrodę mogą otrzymać zarówno instytucje i organizacje społeczne, jak również osoby fizyczne. Laureata wybiera kapituła, której przewodniczy Prezes IPN. Kapituła Nagrody ma także możliwość wyróżnienia osób, instytucji i organizacji działających za granicą, a także przyznania jednej nagrody pośmiertnej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając zgodę kandydatów na zgłoszenie. Szczegóły przedsięwzięcia i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/138005,Nagroda-IPN-Kustosz-Pamieci-Narodowej-Zgloszenia-do-24-marca-2021.html?search=96467250381351

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!