Plenerowa wystawa „Użyteczność. Patriotyczny aktywizm społeczny i działania modernizacyjne w Polsce od końca XVIII wieku do II wojny światowej” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej stanęła na Placu Jana Kochanowskiego w Lublinie.

List do organizatorów wystawy skierował Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, w którym wyraził słowa uznania za przygotowanie tak wyjątkowego przedsięwzięcia, które umożliwi mieszkańcom Lublina, a w szczególności uczniom szkół podstawowych, średnich oraz studentom spojrzenie na historię naszego kraju przez pryzmat zjawisk związanych z patriotycznymi postawami Polaków. W otwarciu ekspozycji w imieniu Ministra wziął udział doradca Jakub Koper.

Wystawa ma na celu przedstawienie zjawisk związanych z patriotycznie motywowaną aktywnością społeczną i działaniami modernizacyjnymi Polaków od czasów stanisławowskich do końca międzywojnia. Pokazuje ona praktyczną użyteczność jednostek i grup pracujących pro publico bono z przekonania i z zaangażowaniem. Istnienie takiego wzorca w długim czasie i wobec zmieniających się okoliczności potwierdza, że mamy do czynienia z dojrzałą, wielowymiarową i nadal interesującą postawą życiową członków naszego społeczeństwa, nie zaś z ideologią czy modą. Wystawa wskazuje podstawowe powiązania przyczynowo-skutkowe, dostarcza wiedzy o głównych ideach, instytucjach, wydarzeniach i osobach zaangażowanych w opisywaną działalność, dostarcza materiału do dalszych skojarzeń historycznych i społecznych, a przede wszystkim daje odbiorcom materiał porównawczy do własnych przemyśleń i poszukiwań.