W 966 r. Książę Mieszko I przyjął chrzest i zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Wydarzenie to uważa się za symboliczny początek państwa oraz chrześcijaństwa w Polsce.

W Archikatedrze Lubelskiej została odprawiona Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Adama Baba oraz zostały złożone kwiaty pod Krzyżem Misyjnym przy Archikatedrze.

– Dziedzictwo Chrztu Polski to też dziedzictwo ewangelicznej, chrześcijańskiej wolności, która została niejako podarowana nam, Polakom – powiedział Biskup Adam Bab podczas kazania oraz podkreślił, że w dniu chrztu Mieszka I symbolicznie została ochrzczona cała Polska. Nawiązał także do słów Św. Jana Pawła II, który w 1993 r. powiedział, że poprzez ten chrzest Jezus Chrystus został zaproszony do naszej Ojczyzny.

W uroczystości w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka uczestniczył Doradca Marcin Jakóbczyk.