– Zależy nam, aby na koniec programu osiągnąć udział w projektach finansowanych z Horyzontu Europa co najmniej na poziomie ok. 3 proc. jego budżetu. W przybliżeniu odpowiada to poziomowi, jaki w ramach polskiej składki do budżetu UE trafia do kasy programu – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w czasie inauguracji w Polsce programu ramowego UE Horyzont Europa.

Dodał, że jeśli Polska sprostałaby temu wyzwaniu, to trafiałyby każdego roku do polskich naukowców środki porównywalne z budżetem całego Narodowego Centrum Nauki.

Horyzont Europa to nowy program ramowy na rzecz badań i innowacji. Budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 95 mld euro, co czyni z niego największy tego rodzaju program na świecie.

– Podkreślić należy przy tej okazji, że w Polsce mocno wierzymy w humanistyczny wymiar nauki i innowacji. Innowacja nie jest celem samym w sobie” – powiedział. Dodał, że są one tworzone, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby ludzi związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i dostatkiem.

Mówił, że Polska ma bardzo wyraźnie wskazany cel w Horyzoncie Europa.

– Niezwykle cenny jest dla mnie fakt, że w programie Horyzont Europa będzie możliwe finansowanie pełnego zakresu badań naukowych – od społecznych po wysoce zaawansowane badania, tworzące podstawy do przełomów w energetyce, mobilności, medycynie czy biotechnologii – podkreślał.