67 proc. ludności świata – 5,2 mld – żyje w krajach, w których dochodzi do poważnych naruszeń wolności religijnej – wynika z raportu „Wolność Religijna na świecie 2021″opublikowanego przez papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Publikacja była tematem dzisiejszej konferencji, w której udział wzięli Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz księdza Waldemara Cisło.

Minister Edukacji i Nauki Przemysła Czarnek ocenił, że niepokojące w tym raporcie jest to, że tylko w 9 krajach odnotowano lekką poprawę sytuacji dotyczącej wolności religijnej mieszkańców, a aż w 22 krajach odnotowano w ostatnim czasie znaczące pogorszenie tej sytuacji.

– To nie jest tylko kwestia wolności religijnej, a więc możliwości sprawowania kultu, publicznego wyznawania swojej wiary zbiorowo bądź indywidulanie, ale także to jest kwestia przemocy – zauważył.

– Tam gdzie wolność religijna jest łamana, tam mamy do czynienia z prześladowaniami i dyskryminacją na tle religijnym, tam pojawiają się również przestępstwa z przemocy na tle religijnym a nawet przestępstwa na tle seksualnym z tym związane” – powiedział. To są brutalne sceny z życia wyznawców różnych religii – dodał.

– Jak wskazał, obserwowany w ostatni czasie radykalny wzrost dyskryminacji chrześcijan w takich krajach jak Francja, czy radykalny wzrost antysemityzmu w takich krajach jak Niemcy – jest alarmem, który przyczynił się do powołania Centrum Badań nad Wolnością Religijną przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się ono badaniem tego zjawiska w Europie, byśmy mogli w Polsce ustrzec się przed wszystkimi tego typu sytuacjami – powiedział.

Podkreślił, że wolność religijna, wolność sumienia jest jedną z podstawowych wolności człowiek. Jeśli chcemy zachować pełną wolność w Polsce, musimy przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji na tle religijnym, zwłaszcza chrześcijan w tym kręgu kulturowym, w którym żyjemy, ale także dyskryminacji wszystkich wyznań jakie są obecne na terenie naszego kraju i w Europie. Musimy przeciwdziałać wszystkim przestępstwom nienawiści na tle religijnym – oświadczył.