Przedstawiciele władz, parlamentarzyści, poczty sztandarowe, żołnierze uczestniczyli w Lublinie w uroczystych obchodach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. List od Premiera Mateusza Morawieckiego odczytał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w liście do uczestników uroczystości w Lublinie, że rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja stanowi dumę Polaków i wywołuje wielką satysfakcję z naszego wspólnego dziedzictwa.

– Rzeczpospolita suwerenna, demokratyczna i solidarna to ideał naszych przodków. Tak było 230 lat temu, gdy ogłaszano ustawę rządową 1791 r., tak jest i dzisiaj. Nasze wielowiekowe, konstytucyjne dziedzictwo dowodzi głębokiego przywiązania do tradycji wolnościowych i zrozumienia istoty dobra wspólnego oraz ich kluczowego znaczenia dla przyszłości naszego kraju – odczytał Minister Przemysław Czarnek.

– Także dziś mamy obowiązek podejmowania trudu odpowiedzialności za to wspólne dobro, naszą Rzeczpospolitą. Podstawową powinnością stojącą przed nami jest mądre, cierpliwe budowanie silnej Polski, by stawała się coraz bardziej nowoczesna, dostatnia i szczęśliwa – dodał Premier Mateusz Morawiecki w liście.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wskazał, że mieszkańcy województwa lubelskiego mają szczególny powód do dumy.

– Konstytucja 3 Maja była pisana w województwie lubelskim przez m.in. Braci Stanisława Kostkę oraz Ignacego Potockich w nieodległym Radzyniu Podlaskim. Niech ta duma przepełnia nasze serca – powiedział Minister.

Podczas uroczystości na Placu Litewskim odczytano apel pamięci. Żołnierze oddali salwę honorową, a pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja złożone zostały kwiaty.

Wcześniej w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Józef Wróbel. 

Podczas uroczystości Minister Przemysław Czarnek wręczył Prorektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Prof. Mirosławowi Sitarzowi medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania.