Dokument podpisany w Rzeszowie precyzuje role stron w staraniach o powstanie szpitala uniwersyteckiego. Deklaracja to kontynuacja działań podjętych w listopadzie 2016 r. w ramach porozumienia stron na rzecz rozwoju kształcenia i rozwoju systemu ochrony zdrowia w województwie. Podpisy pod dokumentem złożyli: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek.

– Ośrodek rzeszowski na trwałe wpisuje się na mapę akademicką świata medycznego. Mam nadzieję, że za kolejne 5 lat liczba absolwentów będzie systematycznie tu rosła – zaznaczył Minister Przemysław Czarnek po podpisaniu deklaracji.

– Od 5 lat w Rzeszowie działa kierunek lekarski. W tym roku będziemy mieli pierwszych absolwentów, blisko 100 nowych lekarzy wykształconych od pierwszego do ostatniego roku właśnie tutaj na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ten kierunek rozwija się znakomicie. Potrzebujemy nowych kadr medycznych. Dlatego przeznaczenie środków finansowych na rozpoczęcie prac dokumentacyjnych po to, by wejść w proces budowy rzeszowskiego szpitala, jest konieczne – dodał Minister.

Budowa szpitala uniwersyteckiego jest jednym z priorytetów regionu zawartym w „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”, która została przyjęta we wrześniu 2020 r. Inicjatywa zakłada powstanie szpitala uniwersyteckiego na bazie istniejącego już szpitala wojewódzkiego z uwzględnieniem jego rozbudowy o nowoczesny kampus medyczny na terenie gminy Świlcza. Przedsięwzięcie potrzebuje odpowiedniego wsparcia i finansowania, dlatego projekt został zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy jako potencjalne źródło środków na inwestycje.