W uroczystości wmurowania Kapsuły Czasu pod budowę Domu Studenta wraz z rozbudową bazy dydaktycznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wzięli udział : w im. Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka – Dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji MEiN Wojciech Kondrat, a także: Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów – dr hab. Sebastian Skuza, prof. UW, Senator RP – Grzegorz Bierecki, Poseł na Sejm Dariusz Stefaniuk oraz prezesi firmy Budomes – Eugeniusz Izdebski i Paweł Izdebski oraz przedstawiciele władz uczelni.

– Bardzo się cieszę, że Państwa uczelnia, mogąca poszczycić się wieloma osiągnięciami, stale ten potencjał poszerza. Mówiąc o osiągnięciach mam na myśli przede wszystkim: znalezienie się w gronie 15 najlepszych wyższych uczelni zawodowych w Polsce, wyróżnionych w projekcie Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, pozytywną ocenę jakości kształcenia na 13 kierunkach, pozytywny wynik monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów, czy zajmowane od lat wysokie miejsca w rankingach państwowych uczelni zawodowych. Do listy tych osiągnięć należy niewątpliwie dodać także tworzenie nowej infrastruktury dostosowanej do wymogów współczesności – zaznaczył Minister Przemysław Czarnek w liście gratulacyjnym.

– Wierzę, że nowy obiekt, którego budowa jest współfinansowana ze środków Ministerstwo Edukacji i Nauki, przyczyni się nie tylko do poprawy warunków mieszkalnych studentów, ale również do podniesienia rangi uczelni w regionie – dodał.

Inwestycja polega na wybudowaniu nowego pięciokondygnacyjnego budynku domu studenta w miejscu byłej pływalni. W obiekcie powstaną sale dydaktyczne na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu wyposażone w nowoczesną aparaturę.  Pomieszczenia na czterech kondygnacjach nad parterem zostaną przeznaczone na część mieszkalną umożliwiając pobyt ok. 100 studentom. Wśród ww. pokoi 4 będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie wyposażony w infrastrukturę umożliwiającą minimalne zaangażowanie osobowe przy jego obsłudze oraz rozwiązania proekologiczne i jednocześnie minimalizujące koszty utrzymania m.in. instalację fotowoltaiczną czy pompy ciepła.