Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w Święcie Szkoły w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie. To publiczna placówka, w której uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Uczęszcza do niej 54 uczniów oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu – filia w Rozdżałach oraz DPS w Skęczniewie.

– Rozwój szkolnictwa specjalnego w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce to wielka wartość, którą musimy wzmacniać. Nie ma mowy o jakimkolwiek osłabianiu czy likwidacji szkolnictwa specjalnego – zaznaczył Minister.

– Drogą do tego, by lepiej i pełniej uczyć oraz wychowywać wszystkie dzieci, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, jest wzmacnianie i rozwijanie szkolnictwa specjalnego. Tego typu placówki, jak ZSS w Warcie, będą korzystały ze szczególnej pomocy i wsparcia MEiN – dodał.

Spotkanie było podziękowaniem dla wszystkim, którzy wkładają wiele trudu i serca w to, aby dzieci ze specjalnymi potrzebami otrzymały opiekę, wsparcie oraz odpowiednie warunki do rozwoju i nauki.

zdjęcia: Zespół Szkół Specjalnych w Warcie