Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w konferencji „Kościół – państwo – społeczeństwo obywatelskie w służbie rodzin w Polsce” zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Potrzebna jest wielka promocja rodziny i małżeństwa, które, jak opisuje Konstytucja RP, jest związkiem kobiety i mężczyzny – mówił Minister Przemysław Czarnek.

Zapowiedział, że nauki o rodzinie będą odrębną dyscypliną naukową.

W swoim wystąpieniu powiedział, że rodzina obecnie przeżywa kryzys.

– Kryzys wynika jak zwykle z jakiegoś niezrozumienia albo odejścia od prawdy o rodzinie. To odejście od prawdy o rodzinie obserwujemy na różnych płaszczyznach – prawniczej, aksjologicznej, systemowej – powiedział.

Zdaniem Ministra w dyskusjach o rodzinie powinien być zawsze pokazywany i przytaczany artykuł 18 Konstytucji RP, który mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, tworzący rodzinę, a macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną prawną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkreślił, że wparcie finansowe to tylko jeden z elementów polityki prorodzinnej, w której powinny być także inne zachęty do zawierania małżeństwa i rodzenia dzieci.

– Nie same pieniądze decydują o tym, czy zradzamy potomstwo. Musi iść za tym wielka promocja rodziny, wielka promocja małżeństwa, musi iść za tym cały program wychowawczy naszego społeczeństwa, młodzieży, dzieci, który będzie realizować i państwo, i samorząd, i Kościół – mówił.