Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w inauguracji pilotażowych zajęć ruchowych „Od teorii do praktyki”. Zajęcia dla uczniów ze szkoły podstawowej prowadzili przeszkoleni w I etapie programu „WF z AWF” nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego z bialskich szkół. Nadzór metodyczny nad szkoleniami zapewnili eksperci z Filii Akademii Wychowania Fizycznego z Białej Podlaskiej.

– Program „WF z AWF” to 42 mln zł w ramach umowy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju i ponad 40 tys. nauczycieli zapisanych już na szkolenia. Dziękuję rektorowi Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie za wolę przyspieszenia szkoleń, tak aby dzieci jak najszybciej mogły skorzystać z zajęć – powiedział Minister.

– Dziękuję za to, że te zajęcia są tak profesjonalnie przygotowane. Takie są opinie nauczycieli. Te szkolenia wiele im dają. Zarówno dostęp do wiedzy teoretycznej, jak i komponentu psychologicznego, niezwykle ważnego po okresie pandemii – dodał.

W dzisiejszych pilotażowych zajęciach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w Białej Podlaskiej, którzy ćwiczyli pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego, przeszkolonych przez ekspertów z AWF. Lekcje przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych – pierwsza to uczniowie z klas I-III, w tym klasa integracyjna i druga – dzieci z klas IV-VIII.


Przypomnijmy, że od 28 maja br. w ośrodkach AWF w całym kraju trwają szkolenia nauczycieli. To pierwszy etap Programu „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. Lekcje pilotażowe to zajęcia, które poprzedzają II etap programu Sport Kluby. W sumie w ośrodkach AWF w całym kraju planowane jest przeszkolenie ok. 42 tys. nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele, którzy ukończą szkolenie – wraz ze swoją szkołą – będą mogli starać się o środki na organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.

Nauczyciele wciąż mogą zgłaszać się do programu. Rekrutacja trwa do końca roku szkolnego. Więcej informacji o programie na stronie www.wfzawf.pl