Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył medale za długoletnią służbę pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Odznaczenia państwowe odebrało dwudziestu ośmiu wykładowców oraz pracowników administracyjnych uniwersytetu, którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do rozwoju uczelni.

– Uniwersytet to ludzie. To ludzie przez 103 lata decydowali o tym, że KUL zapisał się na mapie naukowej Polski, Europy i świata złotymi zgłoskami. Do tych ludzi należycie Państwo – tymi słowami zwrócił się do laureatów odznaczeń Minister Przemysław Czarnek.

Medal za Długoletnią Służbę to odznaczenie państwowe ustanowione jeszcze w II Rzeczypospolitej i przywrócone w 2007 roku. Jest przyznawane za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. 

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:
I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą odznaczonych osób:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uroczystosci-wreczenia-medali-za-dlugoletnia-sluzbe-z-udzialem-ministra-edukacji-i-nauki

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!