Forum Myśli Społecznej to cykliczne wydarzenie, które łączy młodzież działającą na rzecz Ojczyzny. W wydarzeniu udział wzięli Minister Edukacji i Nauki, a także Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek oraz Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Dumni z Polski wraz z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Tematem przewodnim Forum Myśli Społecznej był dialog międzypokoleniowy. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży czy Parlamentu Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Obecni byli także przedstawiciele rządu oraz prezydenta ds. młodzieży. Forum poprowadził wiceprezes stowarzyszenia Dumni z Polski, Kamil Kobyliński.

Uczestników wydarzenia, w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, powitał szef Gabinetu Ministra, Radosław Brzózka. Odczytał list szefa resortu edukacji wystosowany do gości Forum.

– Dziś jeszcze mocniej potrzebujemy doświadczać naszych narodowych więzi. Pandemia koronawirusa oddaliła nas od siebie fizycznie, jednocześnie jeszcze bardziej przypominając znaczenie więzi duchowych i intelektualnych. Dlatego też tak bardzo potrzebujemy prawdziwego dialogu, który oznacza rzeczywiste zrozumienie i wspólne wzrastanie w prawdzie i wzajemnym szacunku. Niech dzisiejsze Forum w wyjątkowy sposób umacnia w nas poczuciem wspólnoty i ducha solidarności – zaapelował w liście Minister Przemysław Czarnek.

W drugiej części wydarzenia głos oddano przedstawicielom młodzieżowych grup. Każdy mógł wypowiedzieć się na temat wzmacniania dialogu międzypokoleniowego, podsumować dokonania swojej organizacji oraz zaproponować konkretne działania. Do uczestników Forum dołączył również Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Podczas wydarzenia przedstawiciele grup młodzieżowych podpisali Deklarację Młodych dla Pokolenia Wolności i Solidarności, która ma służyć upamiętnieniu 40. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Deklaracja jest jednocześnie hołdem dla wszystkich, którzy walczyli z komunizmem o wolność Polski oraz Europy.