Podczas dzisiejszego spotkania z Rektorem AGH prof. dr. hab. inż. Jerzym Lisem Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył symboliczne czeki o łącznej wartości przekraczającej 14,5 mln zł. W spotkaniu z władzami uczelni uczestniczył także Wiceminister Włodzimierz Bernacki. Wśród przedsięwzięć dofinansowanych przez MEiN znalazły się między innymi: budowa Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego, inteligentne systemy zarządzania pojazdami autonomicznymi, badania nad innowacyjnymi paliwami dla napędów hybrydowych czy udział w międzynarodowych zawodach łodzi solarnych.

– Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, podczas którego poznałem działania i ambitne plany Akademii Górniczo-Hutniczej. Dostrzegają je również studenci i kandydaci biorący udział w rekrutacji. Duże zainteresowanie studiami, pokazuje jak potrzebną uczelnią jest AGH. – podkreślił Minister Przemysław Czarnek podczas konferencji.

– Z wielką radością przekazuję symboliczny czek na 14,5 mln zł na projekty realizowane na Akademii, w tym na działania związane z funkcjonowaniem kół studenckich. AGH może liczyć na pełne wsparcie MEiN. Gratuluję – dodał.

W swoim wystąpieniu Minister Edukacji i Nauki przypomniał o roli Akademii Górniczo-Hutniczej w historii Polski.

– Warto podkreślić, że Akademia Górniczo-Hutnicza ma wybitne osiągnięcia naukowe, jest jedną z najlepszych uczelni badawczych w kraju. To jedna z najstarszych uczelni, która miała wsparcie ówczesnych władz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przy jej powstawaniu. AGH kształtowała niepodległą Polskę i po wojnie ją rozwijała – zaznaczył Minister.

Więcej informacji na temat planowanych inwestycji AGH dostępnych pod linkiem