Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z przedstawicielami węgierskiego Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla (MIF). Ośrodek ten prowadzi bliską współpracę z polskim Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczył także Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Podczas rozmowy instytuty polski i węgierski przedstawiły przykłady wspólnych inicjatyw, a także kierunków dalszej współpracy. Omówiono obecne wyzwania w zakresie publikacji naukowych i oceniania instytucji naukowych w zakresie nauk prawnych.

– Bardzo dziękuję za to merytoryczne spotkanie i przedstawienie projektów dotyczące polsko-węgierskiej współpracy naukowej – powiedział Minister Przemysław Czarnek.

Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla jest węgierskim rządowym organem administracyjnym, podlegającym ministrowi sprawiedliwości. Instytut prowadzi m.in. porównawcze międzynarodowe badania i analizy prawne w celu rozwijania orzecznictwa oraz opracowuje propozycje ustawodawstwa krajowego; organizuje konferencje naukowe; koordynuje Sieć Profesorów Europy Środkowej; realizuje program stażowy dla doktorantów prawa.