Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w obchodach 41. rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy. Od 16 do 19 lipca 1980 w Lublinie trwał protest przeciwko władzy komunistycznej. Był to pierwszy tak duży zryw w historii PRL. W sumie strajkowało wtedy ok. 3,5 tys. kolejarzy.

– W 1980 roku trzeba było niebywałej odwagi, żeby zatrzymać pracę lokomotywowni. Stąd ruszyła lawina i nie powstrzymała jej realizacja jakichś pojedynczych postulatów. To jest znak również na dzisiaj, żeby bronić wolności i niepodległości – podkreślił Minister.

Fala strajków, nazywana później „Lubelskim Lipcem”, w 1980 roku objęła ponad 150 zakładów pracy w regionie. Kluczowym wydarzeniem było sparaliżowanie lubelskiego węzła kolejowego. Protesty na Lubelszczyźnie były początkiem strajków na Wybrzeżu i powstania Solidarności.