Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się dziś z Ambasadorem Peru w Polsce Panem Alberto Salas Barahona. Głównym tematem rozmowy były kwestie dotyczące promocji polskiego szkolnictwa wyższego i naszych uczelni wśród studentów, nauczycieli akademickich i naukowców z Peru.

Poruszano również tematy dotyczące udziału studentów, badaczy i naukowców z Peru w programach NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, w tym m.in program ULAM NAWA, Program stypendialny im. S. Banacha, Program stypendialny dla Polonii in. gen. W. Andersa, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, PROM NAWA, kursy języka polskiego, Program Promocji Języka Polskiego.

Współpraca naukowa Polski i Peru

W kwestii współpracy naukowej naszych krajów warto zaznaczyć, że od ponad 25 lat w Peru prowadzili badania liczni inni wybitni naukowcy, w tym m.in. prof. zw. A. Posern-Zieliński, prof. M. Czerny oraz prof. M. Śniadecka-Kotarska. Pod ich kierunkiem pracowały w okresie 1990-2019  zmieniające się zespoły studentów, doktoratów, młodych naukowców. Reprezentowali oni takie dyscypliny jak: etnologia, antropologia, historia, historia sztuki, politologia, geografia i kulturoznawstwo oraz muzykologia. Obecni byli przede wszystkim przedstawiciele trzech polskich ośrodków akademickich: IEiA UAM, WSMiP UŁ oraz IGiSR UW.

Za ogromny sukces polskich archeologów (dr Miłosza Giersza i Patrycji Prządki-Giersz prowadzących pionierskie badania na północnym wybrzeżu Peru) i odkrycie archeologiczne na skalę światową należy uznać odkrycie nienaruszonego grobowca arystokratek z preinkaskiej cywilizacji Wari w Huarmey (ok. 300 km. na północ od Limy). Znalezisko kryje również szczątki 63 osób i wiele cennych przedmiotów. 25 marca 2014 r. w Muzeum Sztuki Limy otwarta została wystawa poświęcona odkryciom polskich archeologów. W inauguracji wzięli udział m.in. minister kultury Peru, Diana Alvarez Calderon, oraz rektor UW, dr hab. Marcin Pałys.

Polska współpracuje z Peru także w sprawach antarktycznych. Na przełomie 2020 r. i 2021 r. pracownicy Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego udzielili wsparcia peruwiańskiej ekspedycji naukowej ANTAR XXVII.

Wiosną 2021 roku Peruwiańska Szkoła Zdrowia Publicznego (ENSAP) zabiegała o pomoc techniczną i wymianę doświadczeń  w obszarze walki z Covid-19. Instytucja ta nawiązała kontakt w tej sprawie z Polską. Po stronie polskiej gotowość do współpracy wyraziły: Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Wojskowy Instytut Medyczny.

Dziękujemy za merytoryczne spotkanie.