Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania Pani Tomoko Mack- Brzozowski oraz Panu Kazimierzowi Brzozowskiemu. W uroczystości uczestniczyli także Prokurator Federalny miasta Detroit w stanie Michigan Pan David Gardey oraz Burmistrz Nałęczowa Pan Wiesław Pardyka.

Pani Tomoko Mack-Brzozowski wraz z mężem Kazimierzem Brzozowskim promują polską kulturę muzyczną ucząc dzieci i młodzież gry na fortepianie oraz organizując Festiwal i Kurs Pianistyczny w Nałęczowie. Pan Kazimierz Brzozowski obecnie prowadzi klasę fortepianu na Uniwersytecie Wayne State w Detroit, a jego nazwisko widnieje na liście „Steinway Artists Roster”. Ponadto został nagrodzony licznymi nagrodami, w tym medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

– Pan Kazimierz Brzozowski jest szanowanym pianistą, a jego sława znana jest na całym świecie. Z tego względu do Nałęczowa od kilkudziesięciu lat przyjeżdżają dzieci i młodzież z całego świata, aby wziąć udział w Festiwalu i Kursie Pianistycznym, który cieszy się światową renomą – powiedział Minister Przemysław Czarnek.

Podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki pogratulował Pani Tomoko Mack-Brzozowski i Panu Kazimierzowi Brzozowskiemu oraz podziękował za dotychczasową działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży z całego świata. Wyrazy wdzięczności minister skierował do burmistrza Nałęczowa Pana Wiesława Pardyka za zaangażowanie władz samorządowych w organizację i promowanie Festiwalu na który zaprosił wszystkich zebranych.

Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji i Nauki. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.