Minister Edukacji i Nauki spotkał się z uczniami oraz kadrą pedagogiczną Katolickiej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Podczas wizyty szef MEiN rozmawiał z dziećmi i nauczycielami o powrocie do nauki stacjonarnej.

– Serdecznie dziękuję wszystkim szkołom, w tym szkołom katolickim w całej Polsce, które kształcą setki tysięcy uczniów, szkołom prowadzonym również przez zgromadzenia, przez podmioty kościelne za to, ile dobra przekazują dzieciom każdego dnia – powiedział Minister Przemysław Czarnek podczas spotkania w Katolickiej Szkole Podstawowej w Olsztynie. 

Szef MEiN zwrócił uwagę na wysoki poziom kształcenia w placówce i dobre wyniki, jakie uczniowie osiągają na egzaminach: – Od kilku lat szkoła w Olsztynie osiąga wspaniałe wyniki ma egzaminach, które powodują, że ta placówka edukacyjna jest w czołówce szkół olsztyńskich, chętnie wybierana przez rodziców dla swoich dzieci. Chcieliśmy docenić ten proces kształcenia i porozmawiać o problemach, jakie w całej Polsce mają szkoły niepubliczne i publiczne nie samorządowe – powiedział.

Podczas spotkania z uczniami i nauczycielami Minister Przemysław Czarnek rozmawiał o nowym roku szkolnym. Tematem rozmów był także długo wyczekiwany powrót do nauki stacjonarnej i możliwość przebywania w grupie rówieśniczej.