Minister Przemysław Czarnek powołał dziś Justynę Orłowską na Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej. Powołanie Justyny Orłowskiej będzie uzupełniać jej misję jako Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.

Głównym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja procesu cyfryzacji systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego, a także rozwoju edukacji opartej o innowacje i nowe technologie.

Kierowane przez Justynę Orłowską Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie także aktywnie zaangażowane w realizację misji transformacji cyfrowej edukacji i szkolnictwa wyższego, nadając jej wymiar międzyresortowy.

W ramach nowych obowiązków Justyna Orłowska będzie odpowiadać między innymi za tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie usług elektronicznych, systemów, rejestrów i innych narzędzi cyfrowych wspierających proces cyfryzacji systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego, a także za wdrażanie nowych rozwiązań dydaktycznych i programów wspierających kształcenie w obszarze kompetencji przyszłości oraz rozwój kreatywności w społeczeństwie. Będzie również reprezentować ministra na tych polach.

Justyna Orłowska pochodzi z nauczycielskiej rodziny, jest z wykształcenia ekonometrykiem, finansistą i ekspertem od zarządzania funduszami. Absolwentka studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, zdobyła tytuł magistra na kierunku Finanse i Rachunkowość w SGH oraz tytuł magistra finansów na Uniwersytecie University of New South Wales w Australii. Zawodowe doświadczenie zdobywała w spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała szereg projektów związanych z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej. Od 2020 roku wchodzi w skład Zespołu Ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W październiku 2016 roku dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

W grudniu 2020 roku powierzone zostało jej kierowanie Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego nadrzędnym celem jest koordynowanie całości procesu tworzenia przez administrację publiczną narzędzi cyfrowych, skupiając się jednak nie tylko na samym technologicznym aspekcie, ale uczestnicząc w procesie tworzenia cyfrowej rzeczywistości i jej popularyzacji wśród obywateli.

Wyróżniona między innymi za szczególny wkład w rozwój Polskiej Transformacji Cyfrowej w 2019 r. “Rzeczypospolitej”. Znalazła się w gronie TOP 20 Women in Cybersecurity 2019 oraz dwukrotnie w zestawieniu Women in GovTech magazynu GovInsider.  Zdobyła Nagrodę DigitalShapers w kategorii “Innowacje i Technologie” w 2019 r. Otrzymała także Nagrodę Związku Cyfrowa Polska “Cyfrowy Orzeł” i Nagrodę „Orzeł Innowacji” przyznawaną przez „Rzeczpospolitą oraz znalazła się w Rankingu “30 przed 30” Forbes 2020 r.