Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kozietułach. Placówka ta została zlikwidowana kilkanaście lat temu przez władze samorządowe, a jej funkcjonowanie zostało przywrócone dzięki staraniom rodziców, mieszkańców oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic.

Podczas wizyty Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że zarządzające niepubliczną szkołą Stowarzyszanie zwiększyło liczbę uczęszczających do niej uczniów z nieco ponad 30 do 95. Uczą się w niej także przedszkolaki. Szef MEiN zaznaczył, że zaangażowanie rodziców i mieszkańców Kozietuł zasługuje na docenienie. 

– Rozwój tej szkoły jest niezwykle istotny. Jestem przekonany, że rozumieją to także samorządowcy tej ziemi, samorządowcy gminy Mogielnica. Mam nadzieję, że rozumie to także pan burmistrz tej gminy i będzie pomagał tej szkole. Rodzice, członkowie Stowarzyszenia tę szkołę przejęli, jako Stowarzyszenie prowadzą szkołę niepubliczną, potroili liczbę uczniów, dali tej szkole wielkie perspektywy rozwoju, przykładają wielką wagę do rozwoju tej szkoły. Rozwoju najistotniejszego, czyli tego dotyczącego samej nauki, edukacji, ale też infrastruktury, która tutaj jest. Takim rodzicom, mieszkańcom tej gminy, trzeba tylko pomagać – zaznaczył Minister. 

Szkoła niepubliczna w Kozietułach
Przełomowym rokiem dla funkcjonowania niepublicznej szkoły w Kozietułach był rok 2008. Ówczesna sytuacja doprowadziła do decyzji władz gminy Mogielnica o zamknięciu szkoły. Odwaga i determinacja lokalnej społeczności sprawiły, że powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic, które podjęło inicjatywę utworzenia i poprowadzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Burmistrz Mogielnicy podjął decyzję i użyczył istniejący budynek wraz z terenem na szkołę niepubliczną. Dzięki temu została zachowana ciągłość pracy szkoły i od 1 września 2008 roku ruszyła bezpłatna Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach. Od 1 kwietnia 2009 roku dołączyło do niej Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”.

Obie placówki utrzymywane są z subwencji oświatowej oraz ze wsparcia darczyńców i ludzi dobrej woli. Szkoła odpowiada również na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy poszukują szkół małych, bezpiecznych, mogących poświęcić ich dzieciom więcej czasu i które potraktują każde dziecko indywidualnie i z należytą uwagą.