Minister Przemysław Czarnek uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Czy szkoła może wychować patriotycznie? Tak, żeby patriotyzm postrzegany był atrakcyjnie” w ramach Forum Polonijnego podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W wydarzeniu uczestniczyła także Wiceminister Marzena Machałek.

Podczas swojego wystąpienia Minister podkreślił, że Ministerstwo Edukacji i Nauki kładzie szczególny nacisk na wychowanie patriotyczne w interesującej dla młodych Polaków formie. 

– Nie da się edukować patriotycznie w sposób atrakcyjny, jeśli się nie pokaże Polski i nie odkryje się jej przed młodymi ludźmi – rozpoczął szef MEiN. 

Według Ministra Przemysława Czarnka każda nawet najmniejsza miejscowość w Polsce ma swoją historię, swoich bohaterów i wydarzenia, z których można być dumnym. Znajomość dziejów miejsca swojego zamieszkania pomaga w kształtowaniu u młodych wartości patriotycznych.

– Obecnie w MEiN prowadzimy dwa projekty. Pierwszy to „Poznaj Polskę” – dofinansowanie wycieczek szkolnych. Już w pierwszym dniu zapisów zgłosiło się 250 samorządów, co oznacza, że z 15 milionowego budżetu już pierwszego dnia przeznaczono dla szkół około 2 mln zł – wymieniał Minister Przemysław Czarnek. – Drugie nasze działanie to powołany zespół, który od połowy września na wspierać Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Pomysł polega na dofinansowaniu MDP, aby działały przez cały rok i można było uczyć w nich także historii miejsc, gdzie działają MDP. 

Minister Przemyslaw Czarnek dodał, że mamy historie nieodkryte, które pokazują rzeczy, z których młodzież może być dumna, którymi można się pochwalić.   

W panelu „Czy szkoła może wychować patriotycznie? Tak, żeby patriotyzm postrzegany był atrakcyjnie” udział wzięli również: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg; Rafał Ziemkiewicz dziennikarz i publicysta; Radosław Brzózka szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki; prof. Waldemar Paruch kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce, UMCS oraz ks. prof. Stanisław Dziekoński z Warsaw New Tech University Foundation.