9 września br. odbyła się konferencja Ministra Przemysława Czarnka dotycząca aktualnie realizowanych programów MEiN. Podczas wydarzenia Minister przedstawił dane dotyczące realizacji poszczególnych projektów.

  • „Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę” to jeden z omawianych podczas konferencji programów. Minister podkreślił, że nabór wniosków ruszył 6 września 2021. Już po 5 dniach trwania programu chęć udziału w projekcie zgłosiło 950 organów prowadzących. W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwszych 150 wycieczek na kwotę ponad 1,2 mln zł. Skorzysta z nich około 7 tys. uczniów .

Podczas konferencji Minister podziękował za dotychczasowe zgłoszenia i zachęcił kolejnych przedstawicieli organów prowadzących. 
 
– Program „Poznaj Polskę” cieszy się ogromnym zainteresowaniem: dzieci, młodzież wraz ze swoimi nauczycielami chcą poznawać Polskę, chcą być z niej dumni. Zachęcam kolejne szkoły do udziału. Mamy środki finansowe przewidziane na ten cel. To też jest element edukacji patriotycznej – podkreślił Minister.

  • „Rozwój czasopism naukowych”

„Rozwój czasopism naukowych” to kolejny program, o którym mówił Minister Edukacji i Nauki. Projekt wystartował 6 września. 

– Chcemy wspierać polskie czasopisma naukowe. Chcemy, żeby przy pomocy środków z ministerstwa – przeznaczamy na ten cel kwotę 40 mln zł – rozwijać polskie czasopisma naukowe, bo to jest miejsce publikowania wyników badań naszych naukowców ze wszystkich uczelni w Polsce. Warto dbać o to, żeby polskie czasopisma mogły się rozwijać. Myślę, że maksymalna kwota dofinansowania – 120 tys. zł, możliwa do uzyskania dla wydawców czasopism, przysłuży się publikowaniu wyników naukowych w polskich czasopismach – dodał Minister. 

  • „Nauka dla Społeczeństwa”

Kolejny program, o którym była mowa podczas konferencji to „Nauka dla Społeczeństwa”. To inicjatywa, której celem jest rozpowszechnianie nauki oraz wsparcie realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Na ten cel przeznaczono w 2021 roku 20 mln zł. Nabór wniosków do programu rozpoczął się 2 sierpnia br.

Program obejmuje dofinansowanie w trzech obszarach:

  •  „Doskonałość naukowa” – obszar służący wspieraniu projektów mających na celu podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej czy podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej.
  • „Nauka dla innowacyjności” – głównym założeniem jest wspieranie efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także upowszechnianie wiedzy na temat związków nauki z gospodarką i innowacją.
  • „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” – to projekt, który ma na celu stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych, promowanie wartości regionalnych, idei polskości, prowadzenia badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą.
  • Szczepienia dla dzieci i młodzieży

Pod koniec konferencji Minister Przemysław Czarnek odniósł się do aktualnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. 

– Zdarzają się sytuacje pojawienia się zakażenia koronawirusem w szkole, wtedy dyrektor szkoły wraz ze służbami sanitarnymi podejmuje decyzje o nauce zdalnej dla części placówki – podkreślił Minister. 

Szef MEiN zaapelował do kuratorów prosząc ich o przekazanie informacji dyrektorom szkół i rodzicom. 

– Mam apel do kuratorów oświaty, po ustaleniu z Ministrem zdrowia i GIS – kierujemy całą klasę na naukę zdalną, a nie tylko niezaszczepione dzieci. Nie pozwalamy na podział dzieci na zaszczepione i niezaszczepione – dodał.

Więcej o akcji szczepień w szkołach https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat–informacje-dla-szkol-i-placowek