Podczas uroczystości zorganizowanej w gmachu MEiN Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył dokument nadania pierwszego statutu Akademii Zamojskiej na ręce Rektora Akademii Pawła Skrzydlewskiego.

– Dziś mamy wielki dzień. Jako Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki jestem wdzięczny parlamentarzystom za nadanie mi kompetencji nadania nowego statutu Akademii Zamojskiej, co czynię z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością – powiedział Szef MEiN.

Podczas wystąpienia Minister zwrócił także uwagę na konieczność wzmocnienia ośrodków naukowych.

– To wielka szansa dla ośrodka naukowego jakim jest Zamość. Wracamy do wielkiej świetności Akademii Zamojskiej, która tak pięknie służyła, kiedy była jedną z 3 uczelni wyższych w XVII w. Potrzeba nam wzmocnienia tych ośrodków naukowych, szczególnie w takich miejscach jak Zamość, bo są ogromne potrzeby edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki na rynku polskim. Jedną z tych potrzeb jest kształcenie na kierunkach medycznych. Słyszymy, że jedną z bolączek systemu zdrowia są braki kadrowe – zaznaczył Minister.

Akademia Zamojska to uczelnia publiczna, która została utworzona 1 września 2021 r. z Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o utworzeniu Akademii Zamojskiej (Dz. U. poz. 1494).

Pierwszego Rektora Akademii – Pana prof. Pawła Skrzydlewskiego – Minister powołał na okres do końca kadencji rozpoczętej 1 września 2020 r., tj. do 31 sierpnia 2024 r.

Akademia Zamojska zgodnie z założeniem będzie łączyć tradycję z nowoczesną edukacją i patriotycznym wychowaniem. Władzom uczelni zależy na tym, aby odbywające się w niej kształcenie dokonywało się w oparciu o naukę historii, pogłębione studia humanistyczne i społeczne, tworzone w duchu realizmu filozoficznego oraz chrześcijańskiej tradycji narodowej, a także o rozwój dyscyplin naukowych takich jak: nauki medyczne,  nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie, nauki rolnicze.