Minister Przemysław Czarnek uczestniczył w uroczystym otwarciu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

– Systemowe podejście do badań klinicznych jest rzeczą niezwykle ważną. Serdecznie dziękuję za to, że Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wpisuje się w to wielkie dzieło – powiedział Minister. – Deklaruję swoje otwarcie na współpracę i wspieranie Centrum. Coraz więcej kierunków lekarskich i medycznych jest bezpośrednio nadzorowanych przez MEiN i ta współpraca między Ministerstwem Zdrowia oraz MEiN będzie się rozwijać – dodał. 

Dla MEiN powstanie takiego ośrodka to ważna inwestycja. To możliwość rozwijania kompetencji badawczych dla wszystkich przedstawicieli polskiej nauki. Ośrodek stworzy możliwość rozwoju współpracy międzynarodowej jak również prowadzenia badań naukowych z instytucjami z Polski, Europy, a także USA.

Projekt pn. „Tworzenie i rozwój finansowanego przez Agencję Badań Klinicznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher” został sfinansowany przez Agencję Badań Medycznych. Dotacja na ten cel wynosi prawie 10 mln zł. 

Wraz z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki współpracuje w obszarze wsparcia nauki ukierunkowanej na rozwiązania problemów zdrowotnych społeczeństwa. Minister wizytował tego typu ośrodki w USA i był pod wrażeniem ich nowoczesnej infrastruktury. 

Tworzenie tego typu miejsc jest ogromną szansą dla polskiej nauki, przemysłu farmaceutycznego i systemu ochrony zdrowia. To także możliwość zwiększenia innowacyjnych terapii dla społeczeństwa zwłaszcza w grupie pacjentów 60+.