Minister Przemysław Czarnek spotkał się dziś, 15 września z Panią Aną Maríą Ramírez, Ambasador Argentyny w Polsce. Tematem przewodnim spotkania było zacieśnienie współpracy polsko-argentyńskiej w zakresie edukacji i nauki. Strony podkreśliły, że współpraca między naszymi krajami w tej dziedzinie stanowi ważny i rozbudowany element relacji polsko-argentyńskich.

Minister Edukacji i Nauki zwrócił uwagę na znaczenie wymiany akademickiej dla wzmacniania stosunków dwustronnych między obydwoma krajami i społeczeństwami. Uczelnie i instytuty oraz naukowcy i studenci z Polski i Argentyny współpracują między innymi dzięki wsparciu krajowych agencji finansujących badania naukowe i mobilność międzynarodową.

Pani Ambasador nawiązała do przypadającej w 2022 r. setnej rocznicy ustanowienia relacji dyplomatycznych między Polską i Argentyną. Rozmówcy zgodnie uznali, że wydarzenie to będzie dobrą okazją do dokonania przeglądu dotychczasowej współpracy dwustronnej i oceny jej dalszych perspektyw.

Ambasador Ana María Ramírez podkreśliła zainteresowanie Argentyny prowadzeniem wspólnych badań naukowych i inicjowaniem współpracy między instytucjami naukowymi. Podczas rozmowy Minister Edukacji i Nauki zachęcił stronę argentyńską do korzystania z oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.