Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystym posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z okazji Jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W trakcie uroczystości Minister przekazał symboliczny czek o wartości 1 974 600 zł na utrzymanie stanowiska badawczego zaawansowanych analiz biochemicznych Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz Terenową Stację Badawczą Instytutu Archeologii. 

Uniwersytet Rzeszowski jest dziś największą uczelnią na Podkarpaciu, silnym ośrodkiem akademickim w regionie.

– Życzę, by nadchodzące lata działalności uniwersytetu były zarówno dla studentów, jak i wszystkich pracowników uczelni czasem rozwoju naukowego oraz kolejnych sukcesów badawczych – mówił Minister Czarnek.