Minister Przemysław Czarnek zaprezentował Program wsparcia dla uczelni na zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich podczas konferencji prasowej. Udział w programie zadeklarowało do tej pory już ok. 170 uczelni. Na ten cel MEiN przeznaczy ok. 36 mln zł.

– Chcemy, aby uczniowie, którzy przez ostatnie 3 semestry mieli wyłącznie naukę zdalną, mogli również skorzystać z dodatkowych zajęć, tym razem organizowanych przez uczelnie – powiedział Minister Przemysław Czarnek, przedstawiając założenia programu wsparcia dla uczelni na zajęcia wyrównawcze dla studentów. – Przygotowaliśmy program zajęć wspomagających dla studentów pierwszego roku. Zapraszamy wszystkie uczelnie do wzięcia udziału. Do tej pory aplikuje po środki 170 uczelni, przeznaczamy na ten cel 36 mln zł – wskazał szef MEiN, dziękując wszystkim uczelniom za zainteresowaniem tym programem.

Minister poinformował o tym, że zajęcia będą się odbywały od października do grudnia, a ich zakres oraz tematyka to kwestie, które będą rozstrzygane na uczelniach. – Uczelnia otrzyma środki w zależności od liczby zajęć i studentów, będzie to kwota około kilkudziesięciu tysięcy złotych – dodał Szef MEiN.

Podczas konferencji Minister Przemysław Czarnek odniósł się również do kwestii funkcjonowania szkół i przedszkoli. Podkreślił, że zdecydowana większość placówek – ok. 99 proc. – funkcjonuje w sposób tradycyjny. Tylko nieliczne szkoły i przedszkola funkcyjną w trybie zdalnym bądź mieszanym. Ministerstwo Edukacji i Nauki na bieżąco monitoruje sytuacje i codziennie publikuje aktualne dane.     

Szczegółowe informacje na temat programu wsparcia dla uczelni na zajęcia wyrównawcze dla studentów można znaleźć na stronie.