Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wydarzenie zorganizowane było na pokładzie „Daru Młodzieży”.

Podczas uroczystości Minister Przemysław Czarnek odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego, skierowany do społeczności Uniwersytetu Morskiego. – Przyłączam się do słów premiera i gratuluję studentom. Wybraliście Państwo uczelnię elitarną, miejsce przepiękne, które jest symbolem znakomitego państwa – powiedział Minister.

Szef MEiN podkreślił, że uczelnia ta symbolizuje niepodległość Rzeczypospolitej i jej znakomity rozwój. – Gratuluję rektorowi, senatowi, profesorom znakomitego rozwoju uniwersytetu. Rzadko zdajemy sobie z tego sprawę z tego, że Uniwersytet Morski w Gdyni i polskie uczenie przygotowujące młodych ludzi do potrzeb gospodarki morskiej należą do elity światowej i kształcą studentów na najwyższym światowym poziomie – dodał Minister.

Minister Przemysław Czarnek pogratulował wszystkim uczelniom z Trójmiasta, uczelniom morskim na Pomorzu, a także Związkowi Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i życzył sukcesów naukowych, zawodowych.
Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit.

Immatrykulacja studentów i doktorantów

W trakcie wydarzenia odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku. Zgromadzeni na nadbrzeżu przed polskim żaglowcem „Dar Młodzieży” studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie.
Minister Edukacji i Nauki wręczył okolicznościowy dyplom uznania JM rektorowi prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Adamowi Weintritowi za zasługi w dziedzinie dydaktycznej, naukowej oraz inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy.