W gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli członkowie kierownictwa MEiN. W wydarzeniu wziął udział również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystości Minister Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, medale, nagrody oraz tytuły honorowego profesora oświaty kilkudziesięciu osobom. W wydarzeniu wzięli udział również Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w MEiN Wojciech Murdzek.

– Wszystkim Państwu nauczycielom, życzę samych sukcesów, ciągłego rozwoju, satysfakcji z pracy i w życiu osobistym – powiedział Minister Edukacji Nauki Przemysław Czarnek podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

Ten rok szkolny rozpoczął się stacjonarnie, szkoły wróciły do normalności. Minister Przemysław Czarnek podziękował nauczycielom, którzy w czasie pandemii pracowali z uczniami. – Wszystkim trudnościom stawiliście czoło i je pokonaliście. Dzięki temu nauka mogła się odbywać, być kontynuowana – powiedział Minister.

Minister przypomniał, że trwają rozmowy z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, w ramach których toczy się dyskusja o pragmatyce zawodowej nauczycieli. – Wróciliśmy energicznie do rozmów niełatwych ze związkami zawodowymi. Chcemy w tych rozmowach dojść do celu, którym jest uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela – wskazał szef MEiN. Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało rozwiązania, dzięki którym jest możliwe zmniejszenie biurokracji w szkole, dzięki czemu nauczyciele będę mieli więcej czasu na bezpośrednią pracę z uczniami. 

Szef MEiN przypomniał, że zmiany w pragmatyce zawodowej będą powiązane z podniesieniem płac. Wynagrodzenie nauczyciela wchodzącego do zawodu wzrośnie z 3,5 tys. zł do blisko 5 tys. zł. Z kolei pensja nauczyciela dyplomowanego z przeciętnego wynagrodzenia 6,5 tys. zł będzie zwiększona do blisko 8,5 tys. zł. – To wszystko ma spowodować podniesienie atrakcyjności zawodu nauczyciela, etosu zawodu, odbudowę autorytetu, jaki nauczyciel zawsze miał i jakim powinien być darzony. Wszystko po to, by kształcenie naszych dzieci było na jeszcze wyższym poziomie – powiedział Minister. 

Minister Przemysław Czarnek podziękował obecnemu na uroczystości premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie dla oświaty. – Środki, które rząd przeznacza na inwestycje oświatowe, są gigantyczne. Z samego funduszu inwestycji lokalnych, realizuje się inwestycje oświatowe na kwotę 2 mld zł. To są środki przekazywane przez rząd samorządom, organom prowadzącym na inwestycje oświatowe – podkreślił.

Minister Edukacji i Nauki zaznaczył również, że zmiany, które chce wprowadzić resort, by uatrakcyjnić zawód nauczyciela, będą kosztowały budżet państwa rocznie blisko 8 mld zł. Tym samym wzrośnie subwencja oświatowa na niespotykaną dotąd skalę. Szef MEiN przypomniał ponadto o programach, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem szkół i wpływają na poprawę warunków pracy. Jednym z nich są Laboratoria Przyszłości, na które rząd przeznaczy 1 mld zł. Dzięki tym środkom możliwy będzie zakup drukarek 3D, robotów i innych nowoczesnych urządzeń. Kontynuowany będzie również program „Poznaj Polskę”, którego pilotaż zakończył się dużym sukcesem. Dzięki kolejnym środkom przeznaczonym na realizację przedsięwzięcia, uczniowie wraz z nauczycielami będą mogli odwiedzać ważne miejsca dla naszej kultury, nauki, historii, których potencjał edukacyjny nie był wcześniej wykorzystywany. – Panie Premierze dziękujemy za te programy, za ich finansowanie, bo to wszystko ma wpływ na pracę nauczycieli – powiedział Minister. 

W obchodach Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyli także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Szrot, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka oraz Dyrektor Generalny w MEiN Sławomir Adamiec. Na uroczystości byli obecni także przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych i kulturalnych, kuratorzy oświaty, kierownictwo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.