Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas wydarzenia wygłosił wykład inauguracyjny pt. Spór o praworządność.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w Kościele Akademickim KUL w intencji pracowników, doktorantów, studentów, a także absolwentów uczelni pod przewodnictwem JE Abpa Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego. Dalsza część inauguracji miała miejsce w auli uniwersyteckiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przemówienie Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, który nie mógł być obecny fizycznie na uroczystości, odczytał prorektor ds. misji i administracji ks. prof. Mirosław Sitarz. W roku beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego przypomniał w nim wizję uniwersytetu katolickiego w nauczaniu najwybitniejszego absolwenta KUL.

Podczas uroczystości Minister Przemysław Czarnek odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego, skierowany do społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W imieniu Prezydenta RP list do uczestników wydarzenia przeczytała Małgorzata Paprocka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Immatrykulacja i ślubowanie studentów I roku oraz nagrody

Kolejnym punktem wydarzenia była immatrykulacja oraz ślubowanie studentów I roku oraz wystąpienia: przedstawiciela Samorządu Studentów KUL i Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP.

Wręczono również Laur Uniwersytecki – Nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego za wybitne osiągniecia naukowe. Nagrodę I stopnia otrzymał ks. prof. Paweł Mąkosa, z Instytutu Nauk Teologicznych, za realizację projektu naukowego „Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”. Nagrodą II stopnia został wyróżniony dr hab. Tomasz Garbol z Instytutu Literaturoznawstwa za grant „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej” oraz współredakcję tomu „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1: Teorie i metody. Nagrodę III stopnia otrzymał prof. Marian Surdacki z Instytutu Pedagogiki za osiągnięcia naukowe, które stanowią podsumowanie długoletnich badań, współpracy międzynarodowej i aktywności społecznej.

„Spór o praworządność” – wykład inauguracyjny Ministra Edukacji i Nauki

Wykład inaugurujący pt. Spór o praworządność wygłosił prof. KUL Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki. – Dziękuję za zaszczyt wygłoszenia wykładu inauguracyjnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którzy służy prawdzie, w którym chciałem pracować, w którym studiowałem, który ukończyłem i dwadzieścia lat temu rozpocząłem pracę i rozwijam się dzięki nauczycielom. To dla mnie zaszczyt, że mogę tutaj stanąć i powiedzieć kilka słów na temat niezwykle ważny, na temat praworządności i sporów wokół praworządności – powiedział Minister. Szef MEIN podkreślił, że zagadnienie praworządności nie jest tematem nowym na KUL. Dziewiętnaście lat temu podobny temat podjął w swoim wystąpieniu prof. Wojciech Łączkowski, wieloletni prof. prawa. – Praworządność to rządy prawa, które wiążą wszystkie ograny władzy publicznej. W państwie musi obowiązywać prawo, które wiąże w szczególności organy władzy publicznej. Organy władzy publicznej mają obowiązek przestrzegania prawa i postępowania wyłącznie na podstawie przepisów prawa i w granicach przez to prawo określonych. Jeśli jakikolwiek organ władzy publicznej nie ma podstawy prawnej do swojego działania, jednoznacznie przewidzianej w przepisach prawa, to działać nie może. Bo inaczej nie były związany prawem, nie mielibyśmy do czynienia z praworządnością – powiedział Przemysław Czarnek. Podkreślił, że praworządność to koncepcja, która ma wiązać organy władzy publicznej, czy to sejm, rząd, minister, czy sędzia – mogą działać tylko wtedy, gdy jednoznacznie w przepisach prawa jest podstawa prawna, w przeciwnym razie działać nie może. A jeśli będzie działać to przekroczy swoje uprawnienia i będzie działał poza prawem. To jest podstawa i istota praworządnego państwa prawa – podkreślił Minister Edukacji i Nauki.

Minister Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że choć demokracja to ustrój ścierania się opinii i poglądów, to także w państwie demokratycznym prawda musi być chroniona. – Przy pomocy demokracji nie da się ustalić prawdy – mówił. Podkreślał, że prawo musi odzwierciedlać społecznie akceptowalny system wartości oparty na prawie naturalnym, które akcentuje godność osoby ludzkiej. – Nie wolno nam rugować chrześcijaństwa z naszego systemu wartości, który ma leżeć u podstaw systemu prawa stanowionego w Polsce – powiedział Minister.

Na zakończenie uroczystości zabrał głos Wielki Kanclerz KUL, JE Ks. abp. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, który przypomniał postaci dwóch wybitnych osób związanych z uniwersytetem, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. – To pierwsza inauguracja, gdy wyniesieni do chwały ołtarzy spoglądają na nas i przekazują nam swoje orędzie – powiedział abp Budzik.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiuje ok. 10 tys. studentów i doktorantów. Na pierwszym roku jest 3364 studentów. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 1076 osób, w tym 435 samodzielnych pracowników naukowych.