Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi, Szkołę Podstawową im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie oraz Politechnikę Poznańską. Spotkał się z nauczycielami, uczniami i dyrekcją tych placówek.

Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi

Pierwszym miejscem, które odwiedził Minister tego dnia był Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi. To tutaj już wkrótce wdrożone zostaną udoskonalenia w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych i wychowawczych.

– To udoskonalenie jest bardzo potrzebne. Wiek 15 lat to nie jest jeszcze ten moment kiedy podejmiecie absolutnie 100% decyzję, co chcecie robić w życiu. Będzie wielu takich, którzy będą potrzebowali jeszcze trochę czasu, mentora, indywidualnego spotkania z nauczycielem żeby porozmawiać na temat swoich uzdolnień, talentów, zainteresowań, żeby wybrać odpowiedni kierunek. Życzę, aby to udoskonalenie stało się już powszechnym sposobem uczenia w liceach i szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce – mówił podczas spotkania Minister Przemysław Czarnek.

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie

Kolejnym miejscem, w którym gościł szef MEiN była Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie. Minister wręczył tam dyplom uznania na ręce dyrektor szkoły Barbary Ilskiej. Uroczystości towarzyszył występ artystyczny w wykonaniu uczniów.

Minister Przemysław Czarnek wspomniał, że szkoła przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości. – Cieszę się, że szkoła przystąpiła do tego programu. Ta inicjatywa to ponad 1 mld zł, które wydamy żeby unowocześnić szkoły, pracownie techniczne, laboratoria z drukarkami 3D, robotami, ze sprzętem nagłaśniającym, nagrywającym – wymieniał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Politechnika Poznańska

Ostatnim punktem wizyty w Wielkopolsce była Politechnika Poznańska, gdzie Minister zwrócił uwagę na osiągnięcia tej uczelni, w szczególności te międzynarodowe.

– Już wkrótce, w ramach dodatkowego 1 miliarda złotych do politechniki trafią kolejne środki finansowe. Uwzględniając liczbę studentów, będzie to około 15 mln złotych – zapewnił szef MEiN. – Dziś mówiliśmy o Interdyscyplinarnym Centrum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji. Potrzebujemy dynamicznego rozwoju tego sektora. Mamy znakomitych naukowców w Politechnice Poznańskiej. Jestem przekonany, że uczelnia będzie jednym z liderów w tym zakresie – dodał Minister.