Minister Przemysław Czarnek wziął udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Wspólnie z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie odśpiewał hymn narodowy o symbolicznej godzinie 11:11.

– Hymn narodowy to jest rzeczywiście symbol naszej państwowości i symbol naszej niepodległości. Symbol naszej suwerenności, ale on także przypomina, że oprócz wdzięczności mamy również obowiązki. Mamy obowiązek dbać o tę niepodległość, o tę suwerenność. Dbać o to, żebyśmy my, ale także następne, pokolenia mogły cieszyć się niepodległą Ojczyzną – powiedział Minister Przemysław Czarnek, który uczestniczył w akcji „Szkoła do hymnu” w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. 

– Wszyscy śpiewaliśmy przed momentem o 11.11 hymn narodowy i chcę powiedzieć, że śpiewaliśmy go z wielką dumą i radością wdzięczni naszym przodkom za odzyskanie niepodległości, ale też śpiewaliśmy go, dedykując tę naszą jedność wokół wartości niepodległości, obrońcom granic – wskazał szef MEiN. Podkreślił, że w tym szczególnym momencie, w jakim się znajdujemy, hymn to symboliczne podziękowanie dla żołnierzy, policji, straży granicznej i wszystkich służb, które bronią wschodnich granic naszego kraju. 

Minister Przemysław Czarnek pogratulował również społeczności społecznej zorganizowania pięknej uroczystości patriotycznej: – Gratuluję Wam tego wspaniałego wykonania hymnu i tej postawy. Jestem z Was dumny. Wszystkiego najlepszego z okazji Święta Niepodległości.

Podczas wydarzenia uczniowie połączyli się z kilkoma zaprzyjaźnionymi szkołami i placówkami z regionu. Zaśpiewali hymn narodowy wspólnie ze społecznościami: Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamościu, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, Specjalnej Szkoły Podstawowej „Krok za Krokiem” w Zamościu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie (Przedszkole nr 89), Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.