Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w konferencji „Kompetencje przyszłości w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Podczas konferencji został zaprezentowany „Raport Lubelski Rynek Pracy 2030”. Do jego opracowania wykorzystano innowacyjną w tym obszarze badań metodę analizy scenariuszowej.

Minister Przemysław Czarnek w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na jeden z zaprezentowanych systemów. – Najbardziej podoba mi się system szybkiego przekwalifikowania się. Musimy wszyscy zrozumieć, że to, czego nauczyliśmy się do tej pory, może nie być nam przydatne za chwilę i musimy być przygotowani na to, że musimy się przekwalifikować. Po drugie musimy mieć system, który będzie nam pozwalał się przekwalifikować – wskazywał szef MEiN. 

– Dodatkowo musimy szukać u naszych dzieci talentów. Musimy pokazywać im kierunki rozwoju i w ten sposób przygotowywać do zmieniającego się rynku pracy, takiego, który będzie za 5, 10 czy 15 lat – podkreślił Minister Edukacji i Nauki. 

Szef MEiN zwrócił także uwagę na konieczność kształtowania w młodych ludziach trzech rodzajów umiejętności: podstawowych, przekrojowych i zawodowych. – Jeśli chodzi o te przekrojowe, a zatem umiejętności cyfrowe, obywatelskie, związane z przedsiębiorczością, krytyczne myślenie czy rozwiązywanie problemów to pomaga w tym program „Laboratoria Przyszłości”, który szkołom podstawowym pozwoli na cyfrowy rozwój – wskazał Minister Edukacji i Nauki. 

Z analizy rynku pracy do 2030 roku, przygotowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wynika, że w województwie lubelskim największe zapotrzebowanie będzie na pracowników branży IT, logistyki oraz materiałoznawstwa. 

– Z opracowania wynika również że w zakresie kształcenia branżowego musimy postawić na możliwość przekwalifikowania się – powiedział Minister Przemysław Czarnek. – Ale też nie ma wątpliwości, że musimy rozwijać szkolnictwo zawodowe. Rozwijać je możemy poprzez realizację takich programów, jakie zostały wymyślone między innymi tu, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Są to talon dla ósmoklasisty, tzw. talon zawodowy, branżowe centra umiejętności, które mamy zaplanowane za 1 mld 400 mln zł, ale też laboratoria przyszłości, które mają pozwolić dzieciom odkrywać talenty jeszcze na etapie szkoły podstawowej po to, żeby mogły je rozwijać i wypełniać rynek pracy, który będzie zmienny, co również wynika z tej analizy – dodał.